skip to Main Content

Kelner

Zapewnia profesjonalną i uprzejmą obsługę gości odwiedzających restaurację oraz bary restauracyjne. Powinien wykazywać się znajomością wszystkich pozycji zamieszczonych w menu oraz składników, z których zostały one przygotowane jak również posiadać umiejętność opisania ich gościom. Kelner ma za zadanie upewnić się…

Read More

Dział medyczny

Lekarz Doktor pracuje pod nadzorem Starszego Doktora na statku i obydwaj są lekarzami pierwszego kontaktu. On/ona jest odpowiedzialny za opiekę zdrowotną nadawaną każdemu pacjentowi, który odwiedza Centrum Medyczne. Lekarze odpowiadają za utrzymanie rejestracji w licencjonowanych standardach. Lekarz składa raporty Kapitanowi,…

Read More

Sektor animacji

Animator czasu wolnego Jest odpowiedzialny za prowadzenie animacji dla dzieci w trzech grupach wiekowych (2-5, 6-8, 9-11). Każda grupa ma zajęcia dostosowane do wieku, odbywają się one w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach (playroom, gameroom, movie room). Osoba aplikująca powinna…

Read More

Wychowawca wspomagający

Jest odpowiedzialny za wsparcie fizyczne i psychiczne dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i opiekuńczych oraz ich rodzin. Począwszy od pomocy w codziennych umiejętnościach życiowych, opieki osobistej, działań społecznościowych, rekreacyjnych, skończywszy na przygotowywaniu posiłków i karmieniu. Odpowiedni kandydat powinien wyróżniać się…

Read More

Opiekun dla osób starszych

Głównym zadaniem jest osobisty nadzór nad rezydentami domu opieki. Począwszy od przygotowania mieszkańców na nadchodzący dzień, skończywszy na pomocy przy przygotowywaniu posiłków. Spełnianie potrzeb fizycznych i emocjonalnych rezydentów przebiega w sposób troskliwy, życzliwy i pełen szacunku. Od kandydatów wymagane jest…

Read More

Sektor Porządkowy

Główny Dozorca (Housekeeper) Nadzoruje wszystkie działania całego działu porządkowo-sprzątającego. Ustala harmonogram i godziny pracy dla Asystentów Głównego Housekeepera, Stewardów Kabinowych, Asystentów Stewardów Kabinowych i Stewardów Hotelowych. Jest odpowiedzialny za administrację sektorem, obsługę pokojów, utrzymanie czystości na statku z wyłączeniem kuchni…

Read More

Sektor Barowy

Bar Chef  Nadzoruje i wspiera profesjonalną obsługę zorientowaną na sprzedaż w barze. Organizuje, zarządza, motywuje i szkoli pracowników zespół barowy. Przygotowuje i serwuje napoje zgodnie ze standardami firmy. Ustanawia tygodniowe składy zapasy we współpracy z Managerem Hotelu. Wymagane minimum dwa…

Read More

Sektor Restauracyjny

Chef de Rang (Kelner)  Zapewnia przyjazna i profesjonalną obsługę w restauracji. W pełni zaspakaja wymogi gości zgodnie z normami i procedurami operacyjnymi. Wykonuje wszelkie działania w zakresie F&B, w tym funkcji i wydarzeń specjalnych określonych przez kierownictwo. Zapewnienie najwyższego poziomu…

Read More

Sektor Gastronomiczny

Chef de Partie (Szef Kuchni) Nadzoruje oraz koordynuje działania w kuchni, bądź na stacji wydawania żywności. Doświadczenie lub odbyty kurs eksperta kuchni z różnych rejonów świata oraz uznawany przez armatora Certyfikat Kucharza bądź Szefa są niezbędne na tym stanowisku. Wymagane…

Read More

Sektor Administracyjny

Hotel Manager Zarządza kompleksowo całym hotelem, planuje i opracowuje strategię jego rozwoju, nadzoruje realizację celów sprzedaży oraz koordynuje pracę i współpracę wszystkich działów hotelu. Wyznacza zadania szefom poszczególnych działów i kontroluje ich realizację. Zatwierdza i podpisuje wszelkie postanowienia, zarządzenia, polecenia,…

Read More
Back To Top