skip to Main Content
Sektor Porządkowy

Sektor Porządkowy

Główny Dozorca (Housekeeper)
Nadzoruje wszystkie działania całego działu porządkowo-sprzątającego. Ustala harmonogram i godziny pracy dla Asystentów Głównego Housekeepera, Stewardów Kabinowych, Asystentów Stewardów Kabinowych i Stewardów Hotelowych. Jest odpowiedzialny za administrację sektorem, obsługę pokojów, utrzymanie czystości na statku z wyłączeniem kuchni i barów. Ponadto na tym stanowisku dokonuje się nadzoru wydawania bagaży pasażerów. Odpowiedni kandydat powinien wyróżniać się uprzejmością, grzecznością i miłym usposobieniem oraz wybitnymi zdolnościami przywódczymi jako lidera grupy. Wymagana jest także płynna znajomość języka angielskiego.

Asystent Głównego Dozorcy (Housekeepera)
Jest odpowiedzialny za codzienną kontrolę czystości i utrzymanie porządku w przydzielonych mu przez Głównego Dozorcy (Housekeepera) rejonach statku. Nadzoruje także właściwe dostarczanie i transport bagażu pasażerów, czuwa nad odpowiednim stanem i zaopatrzeniem magazynu środków czyszczących, jest też odpowiedzialny za spełnianie specjalnych życzeń gości, rozpatrywanie ich zażaleń, które jest zobowiązany zgłaszać bezpośrednio do Głównego Dozorcy (Housekeepera). Odpowiedni kandydat powinien wyróżniać się uprzejmością, grzecznością i miłym usposobieniem oraz zdolnościami przywódczymi jako lidera grupy. Wymagana jest także płynna znajomość języka angielskiego.

Steward Kabinowy
Jest odpowiedzialny za utrzymanie w czystości i porządku w kabinach pasażerskich oraz w bezpośrednim otoczeniu. Udziela wszelkich informacji na temat statku, spełnia życzenia i prośby gości dotyczące pralni, uzupełnienia zapasów w kabinie, wyposażenia kabiny itp. Pracuje w zespole razem z Asystentem Stewarda Kabinowego i odpowiada bezpośrednio przed Asystentem Głównego Dozorcy (Houskeepera). Steward powinien wyróżniać się znajomością dobrych manier, uprzejmością i grzecznością. Wymagana jest płynna znajomość języka angielskiego.

Asystent Stewarda Kabinowego
Asystuje Stewardowi Kabinowemu w sprzątaniu kabin pasażerskich oraz ich bezpośredniego otoczenia, jest odpowiedzialny także za opróżnianie koszów na śmieci, wywóz śmieci, dostarczenie brudnej bielizny do pralni oraz dostarczenie do kabiny bagażu (jeżeli na statku nie ma Pomocnika Hotelowego). Asystent stewarda powinien wyróżniać się kulturą osobistą na najwyższym poziomie, uprzejmością, grzecznością, pogodnym usposobieniem i znajomością dobrych manier. Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym.

Pomocnik Hotelowy
Asystuje Kelnerowi Pomocniczemu podczas obsługi pokojów. Jest odpowiedzialny za transport bagaży zarówno do jak i z kabiny pasażerskiej przed każdą wycieczką i wymianą pasażerów. Odpowiedni kandydat powinien być odpowiednio silny, by poradzić sobie z nierzadko bardzo ciężkimi bagażami pasażerów. Wymagana jest płynna znajomość języka angielskiego.

Steward pokładowy
Jest odpowiedzialny za sprzątanie tych rejonów pokładu, które są dostępne dla pasażerów. Do pozostałych obowiązków należy też rozkładanie leżaków i materaców przy basenie, a także serwowanie napojów z baru pokładowego. Kandydat na to stanowisko powinien wykazać się komunikatywną znajomością języka angielskiego.

Back To Top