skip to Main Content
Czy Przed Podjęciem Pracy Na Morzy Wymagane Są Certyfikaty Odporności Psychicznej?

Czy przed podjęciem pracy na morzy wymagane są certyfikaty odporności psychicznej?

Planowanie kariery może dotyczyć zastosowania zawodowego w wielu różnych zastosowaniach, w zależności od posiadanych uprawnień zawodowych, ale także skutków finansowych oraz wynikających z nowego doświadczenia. Używany z dostępem do danych, jest coraz szerszym gronem osób, używanym do pracy na komputerze. W Gdyni pomoc w znalezieniu interesujących ofert zapewnia firma Astral Limited, będąca doświadczoną agencją rekrutacyjną działającą na rzecz armatorów poszukujących pracy w strefie obsługi podróżnych na statkach wycieczkowych. Przekonajmy się, co będzie wymagane od kandydatów, którzy się do pracy w strefach hotelowych, gastronomicznych oraz rozrywkowo-wypoczynkowych.

Co jest potrzebne do pracy na morzu?

W przypadku marynarzy pokładowych i specjalistów, którzy uzyskali dostęp do obszaru, bezpośrednio z nawigacją i wymaganiami, są różne dokumenty dostępne, które posiadają kwalifikacje zawodowe lub odbyte kursy oraz szkolenia np. Zwykły marynarz lub starszy marynarz. Ważne są także specjalne cechy psychiczne oraz dobry stan zdrowia , który został uzyskany od uprawnionego badania lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy. Rygory dotyczące obsady strefy hotelowej, gastronomicznej i rozrywkowo-wypoczynkowej nie są jednak tak restrykcyjne .

Kto może pracować na morzu?

Do pracy w części hotelowej, gastronomicznej oraz rozrywkowo-wypoczynkowej można znaleźć osoby, które są zdrowe i nie spełniająy 40 lat . oprogramowanie będzie dostępne w języku angielskim na poziomie zaawansowanym. W niektórych etatach nie obejdzie się bez umiejętności zawodowych, gdy chodzi np. o obsługę kuchni. Przy wielu posadach nie ma jednak żadnych dodatkowych wymagań. Nie są też wymagane certyfikaty psychiczne.

Back To Top