skip to Main Content
Sektor Porządkowy

Sektor Porządkowy

Praca w sektorze porządkowym wiąże się z bezpośrednim kontaktem z pasażerami (klientami) i wykonywaniem obowiązków związanych z utrzymaniem czystości, realizacją próśb i życzeń osób podróżujących. To jeden z głównych pionów zarówno wycieczkowców, jak i innych statków. Kandydaci do tego rodzaju pracy powinni wyróżniać się uprzejmością, wyrozumiałością, znajomością dobrych manier i języka angielskiego.

Stweard – praca na morzu

Chcesz połączyć pracę zarobkową z podróżowaniem? Chciałbyś zostać stewardem i pracować na morzu? Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją. Rekrutujemy do pracy na różnego rodzaju statkach. Niemal każdy znajdzie u nas stanowisko dostosowane do kwalifikacji – steward, kucharz okrętowych, pracownik sektora porządkowego. Jeśli jesteś osobą komunikatywną, dokładną lubiącą kontakt z ludźmi i znasz języki obce, to praca na morzu spełni Twoje oczekiwania.

Osoba zajmująca stanowisko stewarda na morzu ma za zadanie utrzymywać czystość w podległych pomieszczeniach. Pracownik powinien zawsze wyglądać schludnie i potrafić radzić sobie w sytuacjach, kiedy pasażerowie zgłaszają uwagi, skargi lub specjalne prośby. Dodatkowo kandydat na stewarda powinien być zdrowy i w dobrej kondycji, ponieważ obowiązki związane z zajmowaniem tego stanowiska wiążą się z pracą fizyczną (sprzątanie, przenoszenie bagażu, wynoszenie nieczystości). Osoby pracujące na morzu nie powinny mieć zaburzeń błędnika, równowagi, lęków lub innych stanów fizycznych i emocjonalnych mogących utrudnić lub uniemożliwić bezpieczne wykonywanie obowiązków.

Główny Dozorca (Housekeeper)

Nadzoruje wszystkie działania całego działu porządkowo-sprzątającego. Ustala harmonogram i godziny pracy dla Asystentów Głównego Housekeepera, Stewardów Kabinowych, Asystentów Stewardów Kabinowych i Stewardów Hotelowych. Jest odpowiedzialny za administrację sektorem, obsługę pokojów, utrzymanie czystości na statku z wyłączeniem kuchni i barów. Ponadto na tym stanowisku dokonuje się nadzoru wydawania bagaży pasażerów. Odpowiedni kandydat powinien wyróżniać się uprzejmością, grzecznością i miłym usposobieniem oraz wybitnymi zdolnościami przywódczymi jako lidera grupy. Wymagana jest także płynna znajomość języka angielskiego.

Asystent Głównego Dozorcy (Housekeepera)

Jest odpowiedzialny za codzienną kontrolę czystości i utrzymanie porządku w przydzielonych mu przez Głównego Dozorcy (Housekeepera) rejonach statku. Nadzoruje także właściwe dostarczanie i transport bagażu pasażerów, czuwa nad odpowiednim stanem i zaopatrzeniem magazynu środków czyszczących, jest też odpowiedzialny za spełnianie specjalnych życzeń gości, rozpatrywanie ich zażaleń, które jest zobowiązany zgłaszać bezpośrednio do Głównego Dozorcy (Housekeepera). Odpowiedni kandydat powinien wyróżniać się uprzejmością, grzecznością i miłym usposobieniem oraz zdolnościami przywódczymi jako lidera grupy. Wymagana jest także płynna znajomość języka angielskiego.

Stweard Kabinowy

Jest odpowiedzialny za utrzymanie w czystości i porządku w kabinach pasażerskich oraz w bezpośrednim otoczeniu. Udziela wszelkich informacji na temat statku, spełnia życzenia i prośby gości dotyczące pralni, uzupełnienia zapasów w kabinie, wyposażenia kabiny itp. Pracuje w zespole razem z Asystentem Stewarda Kabinowego i odpowiada bezpośrednio przed Asystentem Głównego Dozorcy (Houskeepera). Steward powinien wyróżniać się znajomością dobrych manier, uprzejmością i grzecznością. Wymagana jest płynna znajomość języka angielskiego.

Asystent Stwearda Kabinowego

Asystuje Stewardowi Kabinowemu w sprzątaniu kabin pasażerskich oraz ich bezpośredniego otoczenia, jest odpowiedzialny także za opróżnianie koszów na śmieci, wywóz śmieci, dostarczenie brudnej bielizny do pralni oraz dostarczenie do kabiny bagażu (jeżeli na statku nie ma Pomocnika Hotelowego). Asystent stewarda powinien wyróżniać się kulturą osobistą na najwyższym poziomie, uprzejmością, grzecznością, pogodnym usposobieniem i znajomością dobrych manier. Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym.

Pomocnik Hotelowy

Asystuje Kelnerowi Pomocniczemu podczas obsługi pokojów. Jest odpowiedzialny za transport bagaży zarówno do jak i z kabiny pasażerskiej przed każdą wycieczką i wymianą pasażerów. Odpowiedni kandydat powinien być odpowiednio silny, by poradzić sobie z nierzadko bardzo ciężkimi bagażami pasażerów. Wymagana jest płynna znajomość języka angielskiego.

Stweard Pokładowy

Jest odpowiedzialny za sprzątanie tych rejonów pokładu, które są dostępne dla pasażerów. Do pozostałych obowiązków należy też rozkładanie leżaków i materaców przy basenie, a także serwowanie napojów z baru pokładowego. Kandydat na to stanowisko powinien wykazać się komunikatywną znajomością języka angielskiego.

Back To Top