skip to Main Content
Sektor Animacji

Sektor animacji

Animator czasu wolnego
Jest odpowiedzialny za prowadzenie animacji dla dzieci w trzech grupach wiekowych (2-5, 6-8, 9-11). Każda grupa ma zajęcia dostosowane do wieku, odbywają się one w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach (playroom, gameroom, movie room). Osoba aplikująca powinna mieć ukończone studia pedagogiczne, doświadczenie na podobnym stanowisku oraz płynną znajomość języka angielskiego.

Back To Top