skip to Main Content
Sektor Administracyjny

Sektor Administracyjny

Główny Recepcjonista
Jest odpowiedzialny za kontrolę i nadzór wszystkich pracowników i czynności związanych z recepcją, administracją oraz bezpośrednią obsługą pasażerów na pokładzie statku. Od kandydata wymaga się, co najmniej pięcioletniego doświadczenia na statku wycieczkowym na podobnym stanowisku. Wymagana jest także płynna znajomości języka angielskiego oraz znajomość jeszcze przynajmniej jednego (a najlepiej dwóch) języka obcego w stopniu dobrym.

Pierwszy Recepcjonista
Nadzoruje codzienne funkcjonowanie recepcji i biura obsługi załogi na pokładzie statku. Wykonuje także bezpośrednie polecenia Głównego Recepcjonisty związane z administracją, a także rozwiązuje problemy, jakie zgłaszają pasażerowie w recepcji. Preferowane jest doświadczenie na podobnym stanowisku w branży hotelarskiej, bądź na pokładzie innego statku pasażerskiego. Wymagana jest płynna znajomość języka angielskiego, a także dobra znajomość dodatkowego (przynajmniej jednego) języka obcego.

Recepcjonista
Przygotowuje codzienne działania recepcji zgodnie z zaleceniami Głównego Recepcjonisty. Prowadzi bezpośrednią obsługę gości hotelowych, jest też odpowiedzialny za przyjmowanie wszelkich skarg i zażaleń oraz przekazanie ich do Głównego, bądź Pierwszego Recepcjonisty. Niezbędne jest wcześniejsze doświadczenie w branży hotelarskiej wraz ze znajomością programów komputerowych używanych w Recepcji (np. Fidelio). Wymagana jest płynna znajomość języka angielskiego a także dobra znajomość dodatkowego języka obcego.

Administrator (Recepcjonista załogowy)
Prowadzi wszystkie formalności związane z pracą i życiem codziennym załogi na statku. Jest odpowiedzialny za odpowiednie udokumentowanie przybycia nowych pracowników, kierowanie wypłat na odpowiednie konta bankowe, organizowanie biletów lotniczych, prowadzenie rejestru obecności załogi a także wystawianie referencji i opinii na temat danego pracownika. Odpowiedni kandydat musi wykazać się płynną znajomością języka angielskiego, a także, co najmniej rocznym doświadczeniem na podobnym stanowisku w hotelu bądź na pokładzie innego statku pasażerskiego.

Koordynator Grupy
Jest odpowiedzialny za odpowiednią promocję, sprzedaż a także organizacje wycieczek grupowych dla pasażerów oferowanych we wszystkich portach na trasie statku. Preferowane jest doświadczenie na podobnym stanowisku w branży hotelarskiej lub turystycznej. Wymagana jest płynna znajomość języka angielskiego, a także, co najmniej dwóch języków obcych spośród następujących: hiszpański, francuski, włoski, niemiecki.

Back To Top