skip to Main Content

Maitre D’ (Manager Restauracji)

Jest odpowiedzialny za codzienną koordynację działania restauracji. Zakres jego obowiązków obejmuje szkolenie oraz kontrolę jakości w celu zapewnienia najwyższych standardów usług, układanie rozkładu pracy dla Asystenta Managera Restauracji, Kelnerów, Asystentów Kelnerów oraz pracowników działu zaopatrzenia, kontrolę wszystkich urządzeń restauracyjnych a także sporządzanie remanentu zgodnie z zaleceniami F&B Managera, odwiedzanie wszystkich stolików raz dziennie, szczególną obsługę gości specjalnych – VIP-ów. Odpowiedni kandydat powinien wyróżniać się uprzejmością, grzecznością i miłym usposobieniem oraz wybitnymi zdolnościami przywódczymi jako lidera grupy. Wymagana jest także płynna znajomość języka angielskiego.

 

Assistant Maitre D’ (Asystent Managera Restauracji)

Jest odpowiedzialny za codzienną koordynację działania i przebieg poszczególnych operacji dla załogi pracującej na terenie jadalni, utrzymanie czystości w restauracji, odpowiednie usytuowanie stolików, utrzymanie najwyższego standardu usług, aktywny udział w programie szkoleniowym dla personelu restauracji, upewnienie się czy przestrzegany jest przez personel grafik sprzątania. Idealny kandydat powinien wyróżniać się kulturą osobistą na najwyższym poziomie, uprzejmością, grzecznością i pogodnym usposobieniem. Wymagana jest także płynna znajomość języka angielskiego.

 

Kelner

Zapewnia profesjonalną i uprzejmą obsługę gości odwiedzających restaurację oraz bary restauracyjne. Powinien wykazywać się znajomością wszystkich pozycji zamieszczonych w menu oraz składników, z których zostały one przygotowane jak również posiadać umiejętność opisania ich gościom. Kelner ma za zadanie upewnić się czy goście są w pełni zadowoleni ze smaku potraw oraz jakości obsługi, co zgłasza do Asystenta Menadżera Restauracji. Kelner ponadto dba o utrzymanie czystości stolików, dokonuje ich przestawienia a także nadzoruje asystenta kelnera, przydzielonego mu do pomocy. Idealny kandydat powinien wyróżniać się kulturą osobistą na najwyższym poziomie, uprzejmością, pogodnym usposobieniem oraz otwartością. Wymagana jest płynna znajomość języka angielskiego.

 

Asystent Kelnera

Asystuje kelnerowi w serwowaniu posiłków i napojów, przygotowuje stoliki, serwuje posiłki według zaleceń kelnera, utrzymuje czystość menu oraz sprząta stoliki. Powinien wykazywać się znajomością wszystkich pozycji zamieszczonych w menu oraz składników, z których zostały one przygotowane. Wymagana jest płynna znajomość języka angielskiego.
Snack Steward (Steward bufetowy)

Asystuje przy bufetach przygotowanych w różnych miejscach sali restauracyjnej podczas jej otwarcia. Do jego obowiązków zalicza się: serwowanie posiłków pasażerom, także poza salą restauracyjną oraz informowanie gości o poszczególnych pozycjach menu. Wymagana jest płynna znajomość języka angielskiego.

Back To Top