skip to Main Content
Sektor Administracyjny

Sektor Administracyjny

Hotel Manager
Zarządza kompleksowo całym hotelem, planuje i opracowuje strategię jego rozwoju, nadzoruje realizację celów sprzedaży oraz koordynuje pracę i współpracę wszystkich działów hotelu. Wyznacza zadania szefom poszczególnych działów i kontroluje ich realizację. Zatwierdza i podpisuje wszelkie postanowienia, zarządzenia, polecenia, kieruje polityką kadrową hotelu, ustala organizację wewnętrzną hotelu. Wymagane jest co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe oraz płynna znajomość języka angielskiego.

Główny recepcjonista
Recepcjonista wspiera swoja pracą kierownika zmiany recepcji, obsługuje gości przy przyjeździe, podczas pobytu i wyjeździe z hotelu. Udziela gościom wyczerpujących informacji o hotelu, w obiektach wyższej kategorii towarzyszy gościowi do pokoju, gdzie objaśnia mu działanie wszystkich urządzeń: minibaru, światła, telewizji itp. Pomaga gościom w rozwiązywaniu wszelakich problemów. Wymagane jest doświadczenie na stanowisku recepcjonisty oraz płynna znajomość języka angielskiego.

Back To Top