skip to Main Content
dzialmedyczny

Dział medyczny

Lekarz Doktor pracuje pod nadzorem Starszego Doktora na statku i obydwaj są lekarzami pierwszego kontaktu. On/ona jest odpowiedzialny za opiekę zdrowotną nadawaną każdemu pacjentowi, który odwiedza Centrum Medyczne. Lekarze odpowiadają za utrzymanie rejestracji w licencjonowanych standardach. Lekarz składa raporty Kapitanowi,…

Read More
Back To Top