skip to Main Content
Dział Medyczny

Dział medyczny

Lekarz
Doktor pracuje pod nadzorem Starszego Doktora na statku i obydwaj są lekarzami pierwszego kontaktu. On/ona jest odpowiedzialny za opiekę zdrowotną nadawaną każdemu pacjentowi, który odwiedza Centrum Medyczne. Lekarze odpowiadają za utrzymanie rejestracji w licencjonowanych standardach. Lekarz składa raporty Kapitanowi, jak i Dyrektorowi Medycznemu.

lekarka

Pielęgniarka
Na pokładzie znajdują się trzy pozycje dla pielęgniarek. Pielęgniarki pracują pod nadzorem lekarza, a także kierownika ds. Personelu klinicznego. Każda pielęgniarka jest odpowiedzialna za swoje czyny, zapewniając jednocześnie opiekę zdrowotną zarówno gościom, jak i załodze i jest odpowiedzialna za utrzymywanie rejestracji w licencjonowanych standardach.

lekarka

Back To Top