skip to Main Content
Sektor Zaopatrzenia (F&B)

Sektor Zaopatrzenia (F&B)

F&B Manager
F & B Manager jest odpowiedzialny za zarządzanie i nadzór nad restauracją, barem i kuchnią oraz wszystkimi pokrewnymi sekcjami. Do jego / jej obowiązków należy nadzór na budżetem na żywność, szkolenia pracowników, dbanie o jak najwyższą jakoś serwowanej żywności, nadzór nad bezpieczeństwem przy rozładunku zapasów.

Ponadto jest on odpowiedzialny za rozpatrywanie wszelkich skarg ze strony pasażerów,  utrzymania i zapewnienia standardów Amerykańskiego Departamentu Zdrowia (US Health Department), raportowanie do działu technicznego wszystkich usterek i koniecznych napraw, odpowiedzialny na przygotowywanie raportów i sprawozdań

Wymagana biegła znajomość języka angielskiego oraz cechy przywódcze.

Assistant F&B Manager
Ass. F & B Manager jest odpowiedzialny za bieżące nadzorowanie pracy restauracji, baru i kuchni oraz wszystkie inne działania związane z zarządzeniami F & B Manager. Do jego / jej zadań należy szkolenie i utrzymanie wysokiej jakości żywności i usług.

Wnioskodawca musi posiadać doskonałe zdolności przywódcze oraz biegłą znajomość języka angielskiego.

Back To Top