skip to Main Content
Marynarz Bez Doświadczenia – Czy To Możliwe?

Marynarz bez doświadczenia – czy to możliwe?

Osoby, które pracują na statkach handlowych i pasażerskich, nazywa się potocznie marynarzami, jednak rzeczywistość jest nieco bardziej złożona. Ci członkowie załogi, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie podstawowych systemów istotnych dla możliwości zapewnienia bezpieczeństwa oraz obsługi urządzeń koniecznych do żeglugi to marynarze pokładowi lub motorzyści, a także liczni specjaliści z zakresu posługiwania się poszczególnymi urządzeniami – np. marynarze elektrycy. Poza nimi oferty pracy na morzu są kierowane także dla osób, które będą tworzyły obsługę pozostałych działów. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Kto jest potrzebny na nowoczesnych statkach pasażerskich?

Nowoczesne statki pasażerskie to zwykle albo promy pływające na krótszych dystansach albo wycieczkowce wychodzące w długie rejsy odbywane w szczególnie atrakcyjnych turystycznie regionach. Ze względu na swoją specyfikę potrzebują one wielu członków obsługi sektorów hotelowego, gastronomicznego i rozrywkowego. Poza osobami dysponującymi określonymi kompetencjami fachowymi m.in. kucharzami czy barmanami, potrzebni są też pracownicy odpowiadający np. za utrzymanie porządku czy wspomaganie pracy stewardów pokładowych i kabinowych, animację oraz organizowanie czasu pasażerów. Co ciekawe, na jednostkach pływających potrzebni będą też kandydaci nieposiadający żadnego doświadczenia.

Co jest potrzebne, żeby pracować na morzu?

Pracę na statkach wycieczkowych mogą podjąć osoby, które mają od 19 do 40 lat, a także charakteryzują się dobrym zdrowiem. Podstawowym wymaganiem jest znajomość języka angielskiego, lecz poziom kompetencji językowych jest różny, w zależności od zajmowanego stanowiska – od komunikatywnego po płynny, gdy chodzi o bezpośrednią obsługę pasażerów. Umiejętności dodatkowe są potrzebne w zależności od charakteru pracy. Na część stanowisk mogą aplikować osoby bez żadnego doświadczenia zawodowego.

Back To Top